rosing
Rosing

Alt til sikring av trafikk & miljø

Med våre trafikkløsninger kan du hindre og styre trafikk. Vi leverer mange produkter som ivaretar sikkerhet i offentlig rom.

Bommer

Vi tilbyr ulike løsninger for å hindre og kontrollere trafikk.

Pullerter

Pullerter fra Rosings leveres i forskjellig utforming, sikkerhetsnivåer og funksjoner.

Rekkverk

Rosing monterer mye rekkverk i parkanlegg og rundt idrettsanlegg. Vi tilbyr solide og rimelige løsninger, og løsninger med designdetaljer.

Veisperrer

Rosings tilbyr alt av produkter innen avsperring for å skape et sikkert og godt utemiljø. Vi bistår gjerne med råd og veiledning til valg av løsninger.

Snakk med oss om mulighetene

Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo