rosing
Rosing

Vi er her for å hjelpe deg!

24/7

Serviceavtale

Forutsigbarhet

Vedlikehold og service gir lavere kostnader over tid.

Inngå en serviceavtale med Rosings, og vi ivaretar ditt behov for vedlikehold. En serviceavtale vil spare dere for utforutsette utgifter, og reduserer risiko for driftstans.

Serviceavtale

Med en fast serviceavtale kan du være trygg på at en fagperson har kontrollert og funksjonstestet dine produkter, slik at levetiden på produktet øker, samtidig som driftstabilitet og sikkerhet ivaretas.

Har du behov for service eller reparasjon av dine produkter?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!


Teknisk support

67 06 45 00

Send beskjed til vår support

Se våre produktområder

Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo