rosing
Rosing

Spesialist på trygge rammer

Trygg intallasjon

Faste priser

God support

Barnehage

Vi sikrer barnehager med fokus på barnas sikkerhet. Gode løsninger uten skarpe og farlige kanter.

Gjerder tilpasset
aktive barn

Barnesikre
porter

Ekstra trygghet

Borettslag og sameier

VI har hjulpet mange borettslag og sameier til
å sikre deres områder.

Bommer

Gjerder

Garasjeporter

Løsninger for
for boder

Hytteforeninger

Vi har produktene som sikrer at uvedkommende ikke får tilgang når du ikke er tilstede.

Grinder tilpasset
ulike stiler

Forskjellige
gjerdetyper

Enkel
montering

Idrettsforeninger

Vi tilbyr flere produkter som kan sikre og tilrettelegge for ulike idrettsanlegg. Blant annet kan våre flettverksgjerder og ballnett sikre dine baner og sørge for at uvedkommende ikke får tilgang.

Ballnett

Flettverksgjerder

Eventer

Vi har mange forskjellige løsninger for å tilrettelegge og trygge områder for festivaler, arrangementer, konserter og lignende. Se våre produktblader

Publikumsgjerde

Politigjerde

Byggegjerde

Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo