rosing
Rosing

Pullerter

Pullerter er et egnet produkt for å hindre og regulere trafikk. Det kan være enten i form av terrorsikring av utemiljøer hvor det ferdes mennesker, eller mot bygninger for beskyttelse mot inntegning, innbrudd, eller lignende.

Rosings kan levere pullerter til høysikkehetsanlegg etter standard PAS68 som skal ta høyde for å stoppe kjøretøy på 7500 kr i 80 km/t.

Faste pullerter

Faste pullerter er beregnet for å stå over tid til å beskytte bygninger, parker, veier eller andre offentlige rom for trafikk. Kan leveres i mange forskjellige utforminger og sikkerhetsnivåer.

Automatiske pullerter

Automatiske pullerter kan kjøres opp og ned etter behov, og vil kunne leveres med forskjellige varianter av styremekanismer. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Rosings har jobbet med installasjon av pullerter i mange år, og har opparbeidet mye erfaring og høy kompetanse på området. Vi hjelper deg med løsninger som er tilpasset ditt behov.

Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo