rosing
Rosing

Solid rør-rekkverk med mange muligheter

Rosing type R1 og  type R2 er et fleksibelt og robust rør-rekkverksystem.
Det består av stålrør og rørkoblinger. Delene skrus enkelt sammen og ingen sveising er nødvendig. Rekkverksystemet kan derfor monteres og justeres direkte på stedet. Dette er positivt også for leveringstiden, som blir kortere når alt av arbeid skjer på montasjestedet.

Rekkverket brukes ofte til gang- og sykkelstier, for å gi et visuelt skille mellom trafikk og myke trafikanter. Populært er det også å montere håndløper på stier og fortau, i områder hvor det er god og trygt å ha et rekkverk å støtte seg til.

Rosing type R1
Håndløper
til gangstier og gangveier til borettslag og kommunale-/statlige bygg. Kan monteres i henhold til universell utforming med dobbel håndløper

Rosing type R2
Barriere-/sikkerhetsrekkverk for gang- og sykkelvei, lager, industri, vannkraft og jernbane.

Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo