rosing
Rosing

Alle sikkerhetsnivåer av områdesikring

Vi tar vare på dine områder og eiendeler gjennom solid områdesikring. Våre løsninger fasiliterer alle dine behov for å garantere både din og andre sin sikkerhet.

Et bredt utvalg gjerder

Vi har gjerder for alle sikkerhetsnivåer og områder

Porter

Vi har portløsninger for alle formål

Pullerter

Rosing leverer flere typer løsninger for pullerter, både faste og automatiske.

Bommer

Vi leverer og monterer bommer til mange formål, både motoriserte og manuelle. Kvalitet og driftsikkerhet er viktig, og vi har derfor produkter tilpasset norske forhold.

Adgangskontroll

Rosings har en en rekker forskjellige løsninger for å kontrollere hvem som får tilgang til et område eller bygning

Høysikkerhet

Rosings har siden 1895 levert høysikkerhetsløsninger til mange ulike bruksområder. Vi har sikret fengsel, havner, flyplasser, militære områder og industribedrifter.

Snakk med oss om mulighetene

Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo