rosing
Rosing

Flere muligheter for å regulere tilgang til ditt område

Rosing har levert en rekke porter i det norske markedet. Porter eller grinder som det også kalles, kan enten leveres som motoriserte eller manuelle. Vi kan levere mange typer porter tilpasset forskjellige behov. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Rotasjonsgrinder

Rotasjonsporter eller rondeller, er porter man går igjennom, og som sammen med et adgangssystem har kontroll på hvor mange , og hvem som går ut og inn av et område. Kan også leveres i container.

Fløyporter

Fløyportene er den originale porten inn til området. Et enkelt og rimelig valg i galvanisert eller lakkert utførelse. Finnes i manuell og automatisk versjon og som en- eller to-fløyet port.

Gangporter

Gangporter er enkle porter for å kunne gå ut og inn av et lukket område

Skyveporter

Skyveportene er driftsikre og kan dekke store åpninger. Finnes i mange varianter, og kan leveres både som manuelle og automatiske.

Vertikalporter

Vertikalporter er plassbesparende og utstyrt med hydraulisk åpner. Kan leveres i forskjellig utforming, og som enkel eller dobbelt port.

Hurtigfoldeporter

Hurtigfoldeporter møter kravene om hurtig åpning, samtidig sikker stenging av området. Porten er plassbesparende, og kan spesialbestilles når det gjelder design.

Snakk med oss om mulighetene

Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo