rosing

Sikkerhet: Har du kontroll på trafikken inn og ut av virksomheten?

En rekke bedrifter trenger fysisk oversikt over kjøretøy og personer som beveger seg gjennom porten. Det krever riktige grindløsninger med tilhørende teknologi som gir god nok sikkerhet samtidig som brukerne opplever god flyt.

Inngangsområdet til en virksomhet skal ivareta tre grupper: Kunder, leverandører og ansatte. Her er det en balansegang du må mestre: Alle skal ha så enkel tilgang som mulig, kanskje spesielt kunder og leverandører.

Samtidig er det behov for å ha en viss kontroll på denne trafikken av hensyn til sikkerheten. Det betyr både beskyttelse av individer med tanke på maskinelt utstyr inne på området og å sikre bedriften mot innsyn fra uvedkommende.

Når du skal oppgradere et eksisterende anlegg eller planlegge en ny løsning for kontroll med inn- og utkjøring, kan det være klokt å kartlegge behov og krav i samarbeid med en leverandør. Da kan dere sammen avklare den beste løsningen. La oss se på noen momenter som skal med i vurderingen.

Hva slags trafikk er det inn og ut av bedriftsområdet?

Er det kun persontrafikk og mindre kjøretøy, eller er det også snakk om tyngre kjøretøy? Mengden trafikk påvirker også valg av løsning for inn- og utkjøring.

Hvor god plass er det i det aktuelle området?

Har du mange kvadratmeter å boltre deg på, står du friere til å velge type grind. En sidehengslet variant krever en del plass for å svinges i åpen stilling. En skyvegrind krever mer sideplass, mens en hevegrind krever minimalt med plass.

Foldegrind er et alternativ som gir raskere åpning og lukking. Denne viser seg effektiv hos virksomheter der det er behov for rask åpning og lukking.

Uansett må du se på hva slags kjøretøy som trafikkerer inn- og utkjøringsmiljøet. Vogntog krever sin plass, spesielt hvis de må svinge inn mot grinden.

Hvilket sikkerhetsnivå er nødvendig?

Dersom alt av kjøretøy og personell skal registreres, må du legge til rette for en så smidig kontroll som mulig.

Ved lavere sikkerhetsbehov, kan det være tilstrekkelig med en port som åpnes på morgenen og lukkes ved arbeidsdagens slutt.

Hva er driftsfrekvensen i portmiljøet?

Her er det et spekter av varianter. Noen har behov for å kontrollere inn- og utkjøring 24 timer i døgnet. Andre har trafikk døgnet rundt, men kan nøye seg med å åpne grinden på dagtid og stenge på nattestid. I den stengte perioden kan trafikken reguleres med elektronisk adgangskontroll.

Nødvendige funksjoner

I planleggingen av inn- og utkjøringsløsning, kan du med fordel skissere fremtidige behov. Selv om virksomheten ikke trenger elektronisk adgangskontroll i dag, kan det gi reduserte ekstrakostnader i fremtiden ved at grindløsning allerede er forberedt for dette.

I praksis er det snakk om at den kan gi en impuls (et signal) til et hvilket som helst adgangskontrollsystem. Vi ser på flere detaljer i neste avsnitt.

Inn- og utkjøring med elektronisk adgangskontroll

I en automatisert løsning, kan en ansatt eller fast leverandør kjøre frem til porten og åpne den ved hjelp av en kryptert håndsender eller ved å holde adgangskortet foran kortleseren. Adgangssystemet sender en impuls til porten, som går opp.

Ved utkjøring kan trafikken gå smidigere ved hjelp av en induksjonssløyfe i bakken. Den reagerer på massen til kjøretøyet og gir signal om å åpne grinden. Den lukker seg automatisk når kjøretøyet har passert.

Mobilbetjent portåpning

En teknologisk enklere variant av adgangskontroll er fjernbetjening med mobiltelefon. Dette er et godt alternativ for en virksomhet med litt mindre trafikk på kvelds- og nattestid. Brukeren trykker på en porttelefon, og en medarbeider mottar anropet på mobilen og slipper inn person eller kjøretøy. Ved utkjøring kan den beskrevne løsningen med induksjonssløyfe benyttes.

Helhetlig sikkerhet

Når du vurderer inn- og utkjøringsløsningen, må du ikke glemme den totale fysiske sikkerheten. I denne sammenheng handler det om å sørge for at virksomheten er sikret med en type gjerde som oppfyller de samme kravene som området ved grinden.

Les mer: Hva slags gjerde trenger virksomheten?

Inn- og utkjøring tilpasset din virksomhet

Vi kan oppsummere med at håndtering av sikkerheten i inn- og utkjøringsmiljøet er mer og mindre komplekst. Løsningene må tilpasses hvert enkelt tilfelle, og da må vi ta hensyn til faktorer som:

  • sikkerhetsnivået og dermed behovet for kontroll
  • omfanget av og type trafikk
  • de fysiske omgivelsene
  • i hvilken grad det er trafikk hele døgnet

Se flere detaljer om områdesikring og ta gjerne kontakt med våre fagressurser for å diskutere løsninger for din virksomhet.


Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo