rosing

Områdesikring: Hva slags gjerde trenger virksomheten?

Valg av gjerdeløsning rundt næringseiendom og andre områder avhenger av mer enn kravene til sikkerhet. Se på helheten i behovene, som kvalitet, omgivelser, visuelt uttrykk og det totale kostnadsbildet. Da blir det enklere å gjøre et riktig valg.

I utgangspunktet skal et gjerde markere det området der du ønsker at uvedkommende ikke skal ferdes. Nivået på sikkerheten avgjør om det holder med en avgrensning i form av en enkel gjerdeløsning eller om det er behov for reell sikring som virkelig gjør det til en utfordring for uvedkommende å ta seg over eller gjennom.

Farge og form på gjerdet

Omgivelsene påvirker både valg av kvalitet og det visuelle uttrykket. Ved innkjøringen kan det være ønskelig med tilpasset farge og utforming, mens mindre synlige deler langs utmark kan få en enklere gjerdeløsning.

Overflatebehandling

Riktig kvalitet er avgjørende for både funksjon og drift. Hvis overflatebehandlingen av materialene er for simpel, vil gjerder i værutsatte kyststrøk måtte bli byttet ut unødvendig ofte. God nok galvanisering er avgjørende for levetiden. Er det i tillegg snakk om farger, vil pulverlakkerte flater holde seg pene lang tid.

Sjekk også kvaliteten på porten og tilhørende komponenter i inn- og utkjøringsmiljøet. Velger du en kostbar port, er det dumt å velge tilhørende komponenter som er av dårlig kvalitet og som går fort i stykker.

Kvalitet kan bety

  • lengre levetid på komponenter
  • lengre vedlikeholdsintervaller
  • lavere frekvens på utbedringer og nyanskaffelser


Brukervennlig portløsning

Se også på brukernes forutsetninger: Planlegg arealet ved innkjøringen slik at et vogntog får plass nok til å svinge opp mot porten. Tungtransportsjåførene har også tøffe arbeidsdager og fortjener enkle arbeidsforhold der det er mulig.

I motsatt fall kan det gå galt og påføre virksomheten din unødvendige problemer. Ved et tilfelle hadde en fabrikk vært litt gjerrig med tilgjengelig svingradius, og en sjåfør med litt hastverk huket vogntoget i portstolpen. Fundamentet ble revet løs, og porten dratt skjev. Det ble en kostbar sak for bedriften.


Vi kan jo se på de ulike gjerdetypene:

Flettverk

Et flettverksgjerde er nok mer kjent under betegnelsen nettinggjerde.

Dette er den enkleste avgrensningen du kan velge. Det er populært og benyttes der sikkerhetsnivået er lavt, samtidig som det ikke er nevneverdig behov for at ting skal se pent ut.

Overflaten er galvanisert grå, mens noen går for den lakkerte varianten i grønt eller sort.


Palisade

Palisadegjerde kalles også stakittgjerde og preges av en solid konstruksjon i galvaniserte og pulverlakkerte rør sveiset fast til kraftige stolper. Dette alternativet fungerer godt der det er behov for å gi et riktig visuelt inntrykk, tilpasset omgivelsene.

Konstruksjonen gir høyere sikkerhet enn et flettverksgjerde. Anskaffelseskostnaden er høyere, men et palisadegjerde har ekstremt mye lengre levetid. Derfor kan det være regningssvarende å velge denne løsningen til ditt prosjekt.


Industrigjerde

Dette er løsningen der det er behov for reell sikring av områder og installasjoner. Dette er en elementbasert konstruksjon med sveisede tråder og som dermed er sterkere, kraftigere og langt mer holdbart enn flettverk.

Det kan ikke klippes med tang, og inntrengere må benytte tyngre og støyende verktøy – som avskrekker eller forsinker et sikkerhetsbrudd.

I utgangspunktet har nok denne løsningen et bastant uttrykk. Ved behov kan du dempe dette ved å velge en pulverlakk som passer med omgivelsene.

En kikk på kostnadsbildet viser at industrigjerdet er rimeligere enn palisadegjerdet. Årsaken er at det ikke er lagt like mye vekt på det visuelle. På godt norsk: Mange vil oppfatte palisadegjerdet som penere. 


Høysikkerhetsgjerde

Denne løsningen består av hva vi kaller «matter» med minimal åpning mellom maskene og som er sveiset sammen. Et slik høysikkerhetsgjerde vil det kreve tid og støy å ta seg gjennom. Samtidig er det utformet slik at det er komplisert å komme seg over.


Reell høysikkerhet krever i tillegg dybdesikring. Det kan være en ekstra rad med ytterligere et gjerde, slik at en inntrenger blir sittende fast mellom to gjerder og finner det vanskelig å komme seg videre. I det minste vil fremdriften i inntrenging blir forsinket.

Dette kan du kombinere med kameraer og sensorer som fanger opp vibrasjoner. 

En slik løsning gir et tydelig signal fra virksomheten om at uvedkommende skal holde avstand.

En kjapp oppsummering

Riktig valg av gjerdeløsning for virksomheten du har ansvaret for, avhenger av sikkerhetsnivå, fysiske kvalitetskrav og i hvilken grad du ønsker et spesielt visuelt uttrykk.

I tillegg må du se på helheten i gjerdeløsningen, både når det gjelder sikkerhet og budsjett:

Husk at ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet. Hvis du har fokus på høy sikkerhet ved porten, kan du ikke neglisjere resten av området rundt og legge det på et lavere nivå.

Hvis kvaliteten er høy nok, får du gjerde, port og komponenter til adgangskontrollsystemet som holder over lang tid og bidrar til å redusere levetidskostnadene.

Ta gjerne kontakt med våre fagressurser for å diskutere løsninger for din virksomhet.


Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo