rosing

Miljøfyrtårn: Rosings Industrier er sertifisert bedrift

Etter systematisk arbeid med rutiner, metoder og holdninger, er Rosings Industrier nå sertifisert som Miljøfyrtårn. Det innebærer at vi kan dokumentere en stadig mer bærekraftig drift.

Gjennom flere år har vi jobbet bevisst for å redusere vår belastning på miljøet. I hovedsak dreier det seg om hvordan vi håndterer avfallet fra virksomheten.

Det store bildet er at hver og en må ta større ansvar for å redusere belastningen på miljøet. Hos oss har dette gitt seg utslag i to parallelle løp:

Forventninger og holdninger til bærekraft

Over tid har vi blitt mer bevisste på at våre porter, grinder og løsninger for områdesikring har en effekt på miljøet. Produktene er fremstilt av stål og aluminium, og monteringen krever bruk av elektriske komponenter samt olje og andre kjemikalier. Det fører til flere tonn med avfall hvert år, og dette må håndteres forsvarlig.

Samtidig blir kravene fra våre oppdragsgivere strengere, spesielt i offentlig sektor, men også hos entreprenører. Det er forventet et visst nivå av profesjonalitet når det gjelder miljøhensyn, og dette må kunne dokumenteres. Bærekraft er i ferd med å bli såpass konkret at bedrifter med orden på dette, har et konkurransefortrinn når det lyses ut nye oppdrag.

Faglig veiledning om kildesortering

Så både våre egne holdninger og oppdragsgiveres forventninger har ført til aktiv innsats for å øke kildesorteringsgraden.

Virkelig fart i sakene ble det da vi benyttet en spesialist fra Miljøfyrtårn-stiftelsen og vår tjenesteleverandør Ragn-Sells. Her fikk vi veiledning i å sette opp containere og andre beholdere for de ulike fraksjonene med avfall. 

Effekten er økt kildesorteringsgrad, som bidrar til økt materialgjenvinning. Det gjelder både avfallet som våre montører har med seg tilbake fra oppdrag og i egen ekspedisjon, i form av varer som har emballasje når de kommer inn og generelt avfall fra daglig forbruk.

En naturlig følge av dette er redusert andel restavfall.

Nå har vi satt dette i system, og nylig mottok vi beviset i form et sertifikat som Miljøfyrtårn. Vi har ikke for vane å framsnakke egen virksomhet, men våger oss på å gjengi det stiftelsen skrev:

«Rosings Industrier AS er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dere har gjort en fantastisk og grundig jobb.»

Les også om kriteriene som Rosings er forpliktet til å oppfylle

Effekten av Miljøfyrtårn

Hva er så de praktiske konsekvensene av et dette sertifikatet? I dialog med potensielle oppdragsgivere som legger vekt på bærekraft, er det mye enklere å dokumentere hvor vi står på det området. Tidligere måtte vi bruke mye tid på å finne frem den samme informasjonen.

I rene kostnader er det ikke noe å spare på tiltakene vi gjør. Vi får betalt for metallskrap vi leverer inn til mottak, men ellers ser vi mest utgifter. Dette handler imidlertid om å ha kontroll på avfallet og være bevisst sitt samfunnsansvar.

Jobber videre for økt bærekraft

Vi er ennå ikke i mål. Sertifikatet gjelder for tre år, og det betyr at vi må fortsette å jobbe med holdninger og metoder for å opprettholde og forbedre bærekraften i det vi driver med. Egentlig bør ikke det være så vanskelig: Dette arbeidet inspirerer de ansatte, som nå har fått bærekraft og miljøhensyn som selvsagte forhold å ta hensyn til i det daglige.

Ta gjerne kontakt med våre fagressurser for å diskutere løsninger for din virksomhet.

Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo