rosing

Vi ønsker å ta vårt samfunnsansvar!

Vi hos Rosing tar bærekraft på alvor og vi vil være klare for det grønne skiftet. Som Miljøfyrtårn-sertifisert har vi nå satt handling bak ord. Vi vet at både private bedrifter og offentlige aktører setter dette høyt - og har det som et krav ved valg av samarbeidspartner. Velger du oss velger du en aktør som tar miljøet på alvor.

Her ser du noen av felleskriteriene som vi har forpliktet oss til å oppfylle:

 • Utarbeide en aktivitets-/årsplan
 • Egen dedikert Miljøfyrtårnansvarlig
 • Ha en overordnet miljøpolicy
 • Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
 • Organisasjonskart over alle sentrale roller
 • Oppdatert oversikt over relevante lover innen HMS
 • Oppdatert risikovurdering innen indre og ytre miljø
 • Etablerte rutiner for melding av avvik
 • Rutiner for å lære opp ansatte i HMS-arbeid

     
 • Resultater/statistikk fra styringsverktøyet
 • Årlige klima- og miljørapporter rapporteres inn
 • Påvirke sentrale leverandører til å ta miljøansvar
 • Stille relevante miljøkriterier før innkjøp
 • Velge nullutslippskjøretøy personbiler og varebiler
 • Ha et kildesorteringssystem
 • Farlig avfall og EE artikler lagres forsvarlig


Se hele listen her: Felleskriterier til miljøfyrtårnsertifisering

Les også: Rosings Industrier er sertifisert bedrift


Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo