rosing

Support- og serviceavtale tilfredsstiller kravene til HMS

Alle norske bedrifter er omfattet av HMS-lovgivningen og skal dokumentere at alle tekniske installasjoner fungerer tilfredsstillende. Om det oppstår problemer med adgangskontrollen eller porten inn til arbeidsplassen så er det betryggende med en god service – og supportavtale i ryggen.

Det er typisk slike ting du ikke går rundt og tenker på i det daglige – nei, faktisk forventer du at ting virker som de skal. Men iblant er uhellet ute. Lastebilene kommer ikke inn med varer fordi porten er ute av stand, slusen i adgangskontrollen har gått i stå, eller så har Arbeidstilsynet kommet på visitt og etterlyser dokumentasjon rundt adgangskontroll og sikkerhet. Har du da kontroll, eller føler du at det blir litt klamt i hendene?

HMS og dokumentasjon er ditt ansvar

Kravene til Helse, Miljø og Sikkerhet er utvetydige og det er din plikt som virksomhetsleder eller driftssjef å overholde disse kravene. «Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker og så videre. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider om Internkontroll. Disse skal du ha kontroll på – og du har det sikkert. a 

denne siden kan du fordype deg i HMS-regelverket fra Arbeidstilsynet.

Hjelper deg når uhellet skjer

En ting er å ha selve dokumentasjonen i orden, men det mest presserende som en service- og supportavtalen kan hjelpe deg med, er den umiddelbare hjelpen du får dersom noe ikke planlagt skulle oppstå. 

Vi pleier å dele avtalen i to. Den ene delen tar seg av de akutte hendelsene, mens den andre delen går på forebyggende arbeid. Umiddelbar hjelp betyr at du kan ringe vår servicetelefon når som helst og få hjelp. I Rosing har vi et godt utbygget servicenettverk med kort responstid. Naturligvis må vi ta høyde for at det er deler som må bestilles inn, men det er utrolig hva vi klarer å løse for våre kunde med kreativitet og god beredskap. 

I den langsiktige og forebyggende delen av en serviceavtale med Rosing så avtaler vi jevnlige tilsyn med en frekvens som avhenger av bruk, hvor vi kommer ut og gjennomfører tilsyn og rapporterer eventuelle avvik. Finner vi feil ved disse kontrollene så lager vi en servicerapport og utbedrer. Da får du også dokumentert alt arbeidet vi gjør og kan samle det i HMS-rapporten din.

Les også: Komplett serviceavtale


Har du avtale får du rabatt

Det er ikke ofte det skjer feil selvsagt, men det som er mest utsatt er elektronikk knyttet til åpning og lukking av automatiske porter. Det kan være utsatt for store temperaturforskjeller og spenningsforskjeller. Dessuten står de utendørs i all slags vær og vind. Da kan selvsagt feil forekomme fra tid til annen, men ikke noe som våre teknikere ikke kan fikse opp i. 

Har din virksomhet tegnet en support- og serviceavtale med Rosing så innebærer det rask support og samtidig rabatterte priser på deler. Vi sitter også med dokumentasjon på alle våre leveranser og dersom driftssjefen klarer å si hva som er galt, om det er en klemlist eller en fotocelle, så kan vi raskt plukke ut riktig del og komme for å fikse.  


Langsiktige kundeforhold

I dag har alle næringsbygg behov for jevnlig vedlikehold av tekniske anlegg. Dette skal tilfredsstille både myndighetskrav til internkontroll, HMS-krav og selvfølgelig sikre forutsigbar drift og god vedlikeholds økonomi.

Vårt mål er å utvikle gode, kundeforhold over tid som gir forutsigbarhet for kundene og sikrer at du som er ansvarlig for driften også kan vise frem den dokumentasjonen som etterspørres til enhver tid. 

Ønsker du mer informasjon om fordelene i en serviceavtale fra Rosing?

Ta kontakt med oss i dag


Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo