rosing

Alt du trenger å vite om publikumsgjerder

En god festival-, konsert- eller idrettsopplevelse krever trygge og sikre rammer. Publikum skal være trygge på at de ikke kan komme til skade, og du skal være sikker på at sikkerheten ivaretas og alt går rolig for seg. Det er dette publikumsgjerdene er til for.

Mange brikker må falle på plass for at et arrangement skal lykkes. Arrangementsstedet eller -lokalet må ha nok med plass og være enkelt å komme seg til og fra, logistikken må planlegges, bemanningen må sikres og køsystemer må etableres. Lyssettingen må sette den riktige stemningen, og lydbildet må være optimalt. Telt og stands må settes opp, drikke- og matservering må rigges til og bord- og stolplassering må planlegges. 

Alt må gå på skinner for at publikum skal få de best mulige opplevelsene – fra det øyeblikket de ankommer til det øyeblikket de går. 

Og det som rammer inn hele opplevelsen, bokstavelig talt, er publikumsgjerdene. 

Hvorfor publikumsgjerder er viktige på events og arrangementer

Publikumsgjerder er en type sperremateriell som brukes ved arrangementer som festivaler, konserter og idrettsarrangementer eller til sikring av mindre bygg- og anleggsområder. De har til hensikt å sperre av områder, lede publikum i riktig retning og kontrollere store menneskemengder på en effektiv, trygg og forsvarlig måte. 

Publikumsgjerder, inngjerding og køordninger er viktige deler av den infrastrukturen vi sjelden tenker over når vi deltar på arrangementer, men som likevel er helt avgjørende for at festival-, konsert- eller idrettsopplevelsen skal bli god. Ikke minst sørger de for at vi holder oss trygge og sikre når vi samles mange på et mindre område. 

Publikumsgjerder kan bidra til smittevern

I disse pandemiske tider kommer vi heller ikke utenom viktigheten av å ivareta smittevern og iverksette nødvendige sikringstiltak – ikke minst nå som samfunnet er i ferd med å åpne opp. 

Fra 15. juni 2021 ble arrangementer med opptil 200 personer tillatt på offentlige steder, så lenge det opprettholdes minst én meters avstand til personer som ikke hører til den samme husstanden. Og fra 1. september kan det bli mulig å avholde arrangementer med over 500 deltakere. 

Ettersom samfunnet sakte, men sikkert åpner opp, og arrangementer blir tillatt, blir det desto viktigere at konsert-, idretts- kultur- og festivalarrangører ivaretar smittevernet på en god måte. Og det er du selv om arrangør som er ansvarlig for at ansatte får den nødvendige opplæringen og at publikum får den nødvendige informasjonen om smittevern. 

Det er naturligvis mye en skal ta høyde for når en skal ivareta smittevernet, men publikumsgjerder er godt egnet for å regulere avstanden og redusere kontakten mellom mennesker. For eksempel kan gjerdene brukes for å sikre god avstand mellom publikum og serveringsansatte, sikre smittvernsvennlige felles- og pausearealer og styre køer på en trygg måte.

Publikumsgjerder er ikke bare for festivaler og idrettsarrangementer

Publikumsgjerder er en samlebetegnelse for ulike typer sperregjerder, eller lave gjerder, som brukes for å få kontroll på ansamlinger av mennesker på en effektiv og sikker måte. Og det er ikke kun på festivaler og idrettsarrangementer dette er nødvendig. 

  • Barnehager og skoler kan også ha bruk for sperregjerder for å sette grenser for hvor det er lov for barn og ungdommer å gå og oppholde seg – enten det er snakk om utrygge områder utenfor barnehagen og skolen eller innenfor barnehagens og skolens eiendom. 
  • Høysikkerhetsarrangementer, som statsbesøk og lignende, krever vanligvis også sperregjerder eller det vi kaller politisperrer. Dette er typisk sammenleggbare sperregjerder som er konstruert for å tåle høyere press uten å velte overende enn det vanlige publikumsgjerder er i stand til. 
  • Ikke minst benyttes sperregjerder ofte for å sikre mindre arbeidsområder og byggeprosjekter. Områdesikring er viktig, og sperregjerder kan benyttes både for å sikre verdier og holde uvedkommende utenfor byggeplassen. 

Hvilke publikumsgjerder passer for meg? 

Det finnes en rekke ulike leverandører av publikumsgjerder og andre sperregjerder, og disse er ikke nødvendigvis like verken i form, funksjon eller kvalitet. 

Hvilke gjerder du bør velge, avhenger av hvilken rolle de skal spille i arrangementet ditt eller i lokalene og områdene dine. I de fleste tilfeller vil det uansett lønne seg å basere valget av gjerde på krav til vekt og motstand. Jo høyere vekt, desto mer stabile og motstandsdyktige er de. 

Trenger du publikumsgjerder for å skape en trygg avstand mellom publikum og artist, trenger du sannsynligvis en tyngre variant. Skal du sikre trygg og smittevernsvennlige passasjer for publikum inn til et spise- og pauseområde, kan du sannsynligvis nøye deg med lettere og mer håndterbare publikumsgjerder. 

Det er også verdt å tenke over et par andre ting når du skal velge publikumsgjerder: 

  • Refleks: Dersom du har behov for god synlighet også etter solen har gått ned, kan det lønne seg å velge gjerder som kommer med refleks.
  • Lagring og oppbevaring: I de fleste tilfeller lønner det seg å velge gjerder som er enkle å stable og tar liten plass når de skal transporteres eller oppbevares. 
  • Kobling: Velg gjerder som er enkle å koble sammen, samtidig som de ivaretar sikkerheten. Se gjerne etter gjerder som kan kobles både oppe og nede på gjerdeelementet slik at de ikke kan løftes rett opp, men låses i hverandre. 

Publikumsgjerder fra Rosing

Vi i Rosing leverte denne typen områdesikring som publikumsgjerder utgjør, i Norge i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994, og dette har siden den gang vært et populært og praktisk valg ved store og små idrettsarrangementer, festivaler, statsbesøk og til sikring av mindre arbeidsområder. 

Publikumsgjerdene våre har blant annet bidratt til en trygg og sikker gjennomføring av arrangementer som President Obamas besøk i Oslo, sykkelløpet Oslo Grand Prix, Hove-festivalen, Oslo Maraton, konserter på Valle Hovin og andre arenaer – for å nevne noen. Politiet i Oslo benytter også gjerdene våre når de har behov for å regulere folkemengder.

Publikumsgjerdene våre er 1,1 meter høye og 2,5 meter lange, og har egne føtter. De er lett håndterbare, kompakte og enkle å sette opp. 

Ta gjerne en kikk på våre gjerder og sikringsløsninger for events og arrangementer her. Og les gjerne mer om sperregjerdene våre her

Vi vet at hvert arrangement er unikt og at du sitter med helt unike behov for hvordan arrangementsområdet eller -lokalet best bør avgrenses og hvordan publikum best kan styres på en trygg måte med gjerder og sikringsløsninger. Det hjelper vi deg gjerne med her i Rosing. 

Kontakt oss her. 

Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo