rosing

SPERREGJERDER

ALT AV SPERRING TIL SMÅ OG STORE ARRANGEMENTER

Sperregjerder er en av Rosings produkter innen sperremateriell til ulike arrangement som festivaler, konserter, idrettsarrangement, bygg– og anleggsområder og lignende. Vi har mange store aktører som kunder og kan vise til en rekke leveringer av publikumsgjerder til både større og mindre arrangement. Av større oppdrag kan vi nevne sikring under President Obamas besøk i Oslo, sykkelløpet Oslo Grand Prix, Hovefestivalen, Oslo Ski Maraton, Oslo Maraton, Holmenkollen–arrangement, Raumerittet, konserter på Valle Hovin, Birkebeinerarrangementene, Arctic Challenge, leveranser til Norges Cykleforbund med lokale klubber og Norges Varemesse.

Hvis man har spesielle ønsker, kan vi skreddersy ulike løsninger. Vårt publikumsgjerde⁄franske gjerde brukes mye også utenfor restauranter, uteservering osv. For lukking av et område så bruker vi byggegjerder med egne løsninger for inn–⁄utgang. Rosings har ulike gjerder for å organisere avsperring, adgang, gjennomgang og køstyring. Vi tilbyr ulike tilleggsprodukter og tilpasninger. Vi er også opptatt av en effektiv organisering av utkjøring og lagring og tilbyr egnede transport–⁄lagerpaller til gjerdene. Vår erfaring er at man får ned skaderaten betraktelig med slik organisering.

Politigjerde

Alpingjerde

Publikumsgjerde

Produktene finner du
i vår brosjyre

Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo