rosing
Rosing

Støymatter

Rosing leverer støymatter av høy kvalitet til det norske markedet. Støymattene kan leveres i forskjellige størrelser, både til lave og høye byggegjerder.  

Oppnå flere fordeler ved bruk av støymatter:

  • Demper støy.
  • Hindrer innsyn.
  • Hindrer klatring fra barn.
  • Flammehemmende.
  • Beskytter de som er på utsiden mot steinsprut etc.
  • Beskyttelse mot vær.Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo