rosing

Ville ha kvalitetsgjerder som holder i årevis

Jørn Vidar Svendsen i Svendsen Kran og Transport leier ut gjerder til store publikumsarrangementer, byggeplasser og branntomter. Han har over 20 års praktisk erfaring med kjøring av gjerder, og har vært opptatt av å velge en leverandør som kan konkurrere på både kvalitet og pris.

Problemer med gjerder som ryker i festene

Svendsen holder til på Vestfossen, men de fleste oppdragene er i Oslo-området. Utstyret han leier ut må derfor tåle sjauing, flytting og transport uten å bli ødelagt. Unødvendig plunder og heft med defekte produkter stjeler arbeidstid.

- Jeg har opplevd at gjerder går i stykker i sveiseskjøtet eller at de ryker i nettingen. Da må repareres, og det er endel arbeid med det. 

Svendsen opplever stor pågang i sommerhalvåret, som er høysesong for festivaler og andre publikumsarrangementer. I denne perioden flyttes gjerdene ofte, og de må tåle belastningen fra store folkemengder. 

Når gjerdene blir brukt til publikumsavgrensning kan de bli ødelagte ved at folk klatrer eller sparker på dem, eventuelt at biler kjører inn i dem. Ustabile gjerder og gjerder med istykkerrevet netting kan føre til at folk skader seg på dem. Svendsen tar sikkerhet på alvor, og har lagt vekt på gjerder som tåler den type håndtering.

Var aldri i tvil om å velge Rosings gjerder

Svendsen har drevet for seg selv i 20 år, men det var først i fjor han begynte med utleie av gjerder selv. Før det fraktet han Rosing-gjerder for en annen gjerdeutleier, og bestemte seg for å drive denne virksomheten videre da kollegaen pensjonerte seg. Han visste at gjerdene var solide. 

- Jeg har kjørt gjerder siden 2000-2001. Det er mye det jeg driver med om sommeren, og jeg var ikke i tvil om at jeg skulle overta akkurat disse gjerdene. 

Gjerder hvor rør går inn i rør og sveises regnes for å være svært hardføre. De bør ha solide skjøter og sterke fester. I tillegg skal nettet være festet på midten av rørene. Dette i kombinasjon bidrar til at gjerdene er kraftige og slitesterke. Nå har Svendsen kjøpt inn 1000 nye gjerdemeter fra Rosings. 

- Jeg gjorde det med tanke på kvaliteten på gjerdene. Jeg vet de har vært bra. Jeg har lenge fraktet gjerder fra Rosings, og jeg har sett at de holder mål.

Gjerder som kan konkurrere på både pris og kvalitet

Gjennom flere år har kvaliteten på gjerder stadig blitt redusert. Billigere og dårligere materialer blir benyttet for å presse prisene ned, og resultatet er ustabile gjerder som raskt blir ødelagt. 

Skader gjør det vanskelige å transportere gjerdene etter oppdragsslutt, og ødelagte gjerder lar seg heller ikke gjenbruke. Rosings gjerder har produktegenskaper som gir lang levetid, slik at kostnader knyttet til nye kjøp og reparasjoner reduseres. 

- Jeg kjøper ting jeg har tro på. Jeg vet at disse gjerdene er av høy kvalitet, sier Svendsen. 

Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo