rosing
Eiendoms- og utviklingssjef Preben Asbjørnrød foran en ny og mer effektiv foldegrind ved Arendal havn. (Foto: Olav Svaland)Eiendoms- og utviklingssjef Preben Asbjørnrød foran en ny og mer effektiv foldegrind ved Arendal havn. (Foto: Olav Svaland)

Effektiv områdesikring fjernet køen til Arendal havn

Etter at Rosings Industrier skiftet ut den gamle skyvegrinden med en mer effektiv port, forsvant køen av tungtransport inn til Arendal havn. I Eydehavn har valget stadig falt på den samme leverandøren i en rekke utbygginger med økt behov for områdesikring.

Det er en bevisst storsatsing som ligger bak den enorme utviklingen av Arendal havn, og som Rosings Industrier har fått lov til å være med på. Det hele startet med en beslutning for snaut 20 år siden, om å flytte all virksomhet fra bysentrum til Eydehavn, noen kilometer nordøst langs Tromøysundet. Sentrum skulle ha plass til annen næringsutvikling med Arendal kunnskapshavn, samtidig som den tradisjonelle havna hadde behov for mer boltreplass.
— Her har vi fått opp mot 130 mål tilgjengelig areal, og dette vil være doblet når utviklingen av området er ferdig, sier eiendoms- og utviklingssjef Preben Asbjørnrød hos Arendal havn.Dette gir behov for sikring av stadig flere og større områder.

Sterk vekst

Tallene viser en tydelig utvikling. I havnedokumenter finner vi at godsmengden økte fra 148 000 tonn til 744 000 tonn fra 2008 til 2020. En økning på drøyt 500 prosent. Samme sted er det hentet frem statistikk fra SSB som viser en vekst i godsmengde på 25 prosent hvert år siden 2013.Til sammenlikning var gjennomsnittet for norske havner snaut 1 prosent i samme periode.

Årsaken til veksten er både etablerte aktører og mer innovative aktiviteter.

  • Flere aktører har hovedlager for henholdsvis veisalt og dolomitt i Arendal, og innskipingen skjer i Eydehavn.
  • Det planlegges en batterifabrikk, der en pilot er under bygging.
  • En ammoniakkfabrikk for produksjon av miljøvennlig drivstoff til fartøy er på trappene

— Det er store ting på gang. Hvis alt dette kommer på plass samtidig, blir det mye aktivitet og litt trangt, sier Asbjørnrød.

Havneområdet har blitt et stadig mer travelt område, og enda mer aktivitet vil det altså bli. Underveis er det installert stadig mer områdesikring, der Rosings er en sentral leverandør.

Arendal havn må sørge for sikkerheten (Foto: Olav Svaland)Arendal havn må sørge for sikkerheten (Foto: Olav Svaland)

Utvidelse av havn krever mer områdesikring

Havnefaglig er det snakk om to typer sikring:

  • ISPS-sikring som etter internasjonale krav skal hindre uvedkommende fra fartøy å ta seg uregistrert inn på norsk territorium.
  • Sikring av selve havneområdet for å hindre uvedkommende i å ta seg inn på avgrensede områder av havna.

— En av utfordringene er at havna ikke er ett sammenhengende område, men delt opp av blant annet en fylkesvei som går gjennom her. Dermed må vi sørge for sikring av flere atskiltearealer med gjerder og grinder, forklarer eiendoms- og utviklingssjefen. 

Rosings leverer gjerde, grind og port

I tre omganger har valget falt på Rosings Industrier, med levering av gjerder, grinder og porter. 

Siste leveranse ble gjennomført i fjor, med:

  • 1 skyvegrind
  • 2 foldegrinder på drøyt fem meters bredde
  • 200 meter industrigjerde med høyde 2 meter
  • 3 fløygrinder

Over flere år har både havn og leverandør gjort erfaringer med hva som fungerer etter hensikten. En skyvegrind gjør nytten i mindre travle områder. Den blir derimot for treg i hovedporten, der det hele tiden kommer kjøretøy.

Trafikken avvikles mer effektivt med ny foldegrind ved innkjøringen. (Foto: Olav Svaland)Trafikken avvikles mer effektivt med ny foldegrind ved innkjøringen. (Foto: Olav Svaland)

Rask foldegrind fjernet køene

— Her ble det i periode kø av biler fordi den var treg. Skyvegrinden ble i praksis stående åpen veldig lenge. Det er ikke heldig, og noe Kystverket var lite tilfreds med. Kravet til sikkerhet fordrer at vi må lukke grinden for hvert kjøretøy for å ha kontroll på trafikken inn og ut av havna. Da må det også være et krav til en grind som brukes hyppig, at den er rask, sier Asbjørnrød.
— Etter at skyvegrinden ble byttet ut med en raskere foldegrind i 2022, ser det ut til at køen av tunge kjøretøy er borte, sier Asbjørnrød.

— En slik foldegrind folder seg raskt ut til siden for å slippe gjennom trafikk, og kan lukkes på et øyeblikk sammenliknet med en skyvegrind, forklarer daglig leder Morten Oskarsen hos Rosings Industrier.

Gjerdegutta leverer

Leverandøren til Arendal havn velges ut i en minianbudskonkurranse. Pris vektes 60 prosent,mens leveransedyktighet og soliditet/referanse begge vektes 20 prosent.
— Vi kan ikke bare hvile på pris, men må ha visshet om at leverandøren er i stand til å kunne følge opp med service og vedlikehold, sier Asbjørnrød.

Han kaller montørene fra Rosings for gjerdegutta.
— Dette er flinke folk, og det er veldig ordentlig det de gjør. Installasjonene settes opp rett og pent, så jeg er svært tilfreds med leveransen. De er flinke til å følge opp. I den grad vi har hatt behov for service, så kommer de kjapt og greit. Hvis driftsavdelingen er lite tilfreds, får jeg høre det, og her er det lite utfordringer. Vi snakker om en smidig operasjon også etter at ting er satt opp og levert, påpeker eiendoms- og utviklingssjefen.

Gjerder og grinder ved Arendal havn er levert av Rosings Industrier i en årrekke. (Foto: Olav Svaland)Gjerder og grinder ved Arendal havn er levert av Rosings Industrier i en årrekke. (Foto: Olav Svaland)

Flere mulige leveranser

Med en forestående dobling av havnearealet de neste par årene, vil det bli behov for ytterligere anskaffelse av områdesikring. Preben Asbjørnrød og Arendal havn regner med at Rosings blir en aktiv medspiller i anbudskonkurransene.

Har disse prosjektene skapt interesse for leveranser fra Rosings Industrier? Ta gjerne kontakt med våre fagressurser for å diskutere løsninger for din virksomhet.

Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo