rosing

Åpenhet og sikkerhet var viktigst for Verdalskalk når området skulle sikres

-Det var viktig for oss å sikre området samtidig som vi ønsket en åpenhet mot bygda og innbyggerne rundt her. Vi skulle ikke skape en fengselsfølelse, sier Trond Johansen som er driftssjef hos Verdalskalk som naturligvis har adresse i Kalkveien.

Derfor tok Verdalskalk as med seg de ansatte på råd når de etter mange års drift bestemte seg for å sikre området bedre enn det var. 
-Vi satt ned et utvalgt internt som skulle se på ulike sikringsløsninger. Det var basert på en risikovurdering rundt HMS, forklarer driftssjef Johansen. 

God sikkerhetsvurderinger er viktig

Verdalskalk AS så behov for bedre sikring av flere årsaker. 
-For det første er det vi driver med forbundet med en viss fare. Når vi brenner kalkstein og produserer brentkalk (kalsiumoksid), har dette produktet en Ph-verdi på rundt 12, noe som innebærer at det virker etsende når den kommer i kontakt med vann/fukt på hud og i øynene. I tillegg så lagrer vi en del spillolje på området. Dette ønsker vi ikke at utenforstående skal komme i kontakt med. Når vi fra tid til annen opplevde at barn fra nabolaget beveget seg mellom driftsbygningene her, så ble det tatt en beslutning om at vi trengte bedre sikring. 

I tillegg har Verdalskalk et kaianlegg som enkelte turister og andre har brukt som fiskeplass noen ganger. Det er ikke heldig med uvedkommende inne på området når det også foregår endel tungtransport ut og inn av anlegget.

Gode tilbakemeldinger fra naboene

Den interne arbeidsgruppen jobbet raskt og hadde også enda et hensyn å ta, siden Verdalskalk holder til tett opp til bygda. Derfor ble det viktig å finne en sikker løsning som ikke ble opplevd som et "fengsel".

Løsningen ble å bygge et to meter høyt flettverksgjerde rundt anlegget. I tillegg ble det satt inn to slagporter, og på hovedinnfartsåren ble det anlagt en helautomatisk skyveport. 
-Vi tegnet opp området og fikk god hjelp fra Rosing med å tilpasse gjerder og porter. Vi valgte å bruke endel av driftsbygningene som ytre grense for vårt område og har gjerder som går ned til sjøkanten på begge sider. Vi har fått endel gode tilbakemeldinger i bygda her og naboene er nok også glade for at de nå er trygge på at barna deres ikke vil kunne ta seg inn på vårt område, sier Johansen.

I tillegg til gjerder har bedriften videoovervåking av området for å sikre det på kvelder og i helger spesielt. 


Problemfri overgang til automatisk port

Driftssjefen var spent på hvordan det ville bli med mye transport ut og inn av anlegget når alt nå skulle foregå gjennom skyveporten som Rosing hadde levert. 
-Systemet er slik at porten står åpen på dagtid, men lukkes klokken 16.00. Skal du inn på anlegget på kveldstid må du enten ha gitt beskjed og lagt inn ditt nummer på lista, eller du kan ta direkte kontakt med vår operatør som har døgnvakt. I siste instans kan du også ringe meg og så vil jeg kunne åpne porten fra der jeg er, forklarer Johansen og legger til: Jeg hadde nok forventet en del reaksjoner og telefoner rundt dette, men det har gått helt prikkfritt og alt fungerer akkurat som det skal.

Porten blir også programmert for helger og helligdager slik at den ikke blir stående åpen uten at det er folk på anlegget.


Godt samarbeid og rask montering

Verdalskalk hentet tilbud fra flere leverandører ut fra spesifikasjonene de hadde utarbeidet. De endte opp med å bestille fra Rosing og angrer ikke på det.
-Rosing har vært eksemplariske hele veien. Etter at vi landet avtalen, hadde vi god dialog rundt leveranse og betaling. Hele monteringsperioden tok ikke mer enn 1-2 uker. Kvalitet, leveranse og pris var faktorer vi hadde med rundt valget av leverandør. Jeg opplever Rosing som veldig ryddige, og de har gitt oss god service og flotte produkter, avslutter driftssjef Trond Johansen i Verdalskalk AS.


Faktaboks:

Kunde: Verdalskalk AS
Sted: Hylla i Inderøy, Trøndelag
Leveranse: 380 meter med flettverksgjerde, 2 stk. slagporter og 1 automatisk skyveport
Levert: Våren 2020

Ser du etter en skreddersydd løsning som passer for deg? Vi leverer varige løsninger etter dine behov. Kontakt oss her


Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo