rosing

Hvem har tilgang?

Sikkert adgangssystem for fellesgarasjen

PRODUKTNYHET: Rosings lanserer driftskonsept for sikkert adgangssystem til fellesgarasjen.

Det kan være krevende for et sameie eller borettslag å holde oversikten over hvem som har håndsendere til garasjeporten eller bommen. Vi kan nå tilby en løsning med fjernprogrammering av sendere.

Løsningen består av en mottakerenhet som kobles til den eksisterende motoren på porten eller bommen. Mottakeren har en kapasitet på opptil 1000 håndsendere.

Produktansvarlig Geir Sjåstad sier følgende om løsningen: "Med denne løsningen på plass slipper styret i sameiet eller borettslaget og selv holde oversikten over alle håndsendere som finnes, samt jobben med å hjelpe beboerne med programmering av nye sendere."

Rosings tar seg av hele administrasjonen.

Når vi mottar en rekvisisjon som gjør det klart at vedkommende har tillatelse til å kjøpe sender vil vi aktiverer en ny håndsender til den aktuelle styringsenheten, og sende den direkte til den som skal benytte senderen. Når den kommer frem er den klar til bruk. Hvis beboeren hadde en gammel sender som er mistet eller ødelagt, vil vi avregistrere denne, slik at den ikke kan misbrukes av uvedkommende i fremtiden.

Styret vil på bakgrunn av denne alltid ha tilgang til en oppdatert liste over hvem som har tilgang til garasjeanlegget.

Styringsenheten kan også benyttes som automatisk ur, slik at porten kan settes åpen i ønsket tidsrom.

(Saken fortsetter under bildet)


ENKELT KONSEPT

  • Bestill ny håndsender.
  • Vi programmerer den og sender den rett ut til brukeren.
  • Sikkerheten øker da tapte sendere slettes.
  • Styret vil ha full oversikt og kontroll.


Fagbladet byggeindustrien har også laget en sak på konseptet. Det kan leses her:

https://www.bygg.no


Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo