rosing

38 år, and still going strong

2018-03-01
Smedstua borettslag er et flott borettslag beliggende i Oslo. Garasjeportene begynte å bli gamle, og tiden var inne for en større utskiftning av portene. Hva er viktig for et stort borettslag når de skal gjøre en større oppgradering av garasjeanlegget?

Etter 38 år med garasjeporter fra Rosings Industrier AS, var tiden moden for Smedstua borettslag til å skifte ut sine 70 garasjeporter. Leder i Smedstua Garasjelag Rizwan Bhatti har vært imponert over kvaliteten på de gamle Rosingportene som har stått i nærmere 40 år, og Rizwan var derfor glad når generalforsamlingen besluttet å igjen velge Rosing som leverandør.

Rizwan sier videre at for Smedstua var det viktig med en ny leverandør som kunne konkurrere både på kvalitet og pris, noe som absolutt Rosing gjør. Sett i sammenheng med den erfaringen vi har fra tidligere var valget enkelt når det viste seg at Rosing kunne levere et konkurransedyktig tilbud.

En god plan er Alfa og Omega

Produktansvarlig i Rosing for garasjeporter Erik Dahl forteller at når gjennomføringen skulle i gang var det viktig med en god plan. Dette er et vesentlig mer komplekst prosjekt enn nye installasjoner forteller Erik, dette skyldes jo selvfølgelig at alle garasjene er i daglig bruk, og det er derfor viktig med en god plan og tett dialog. Erik forteller at dialogen med Rizwan og Smedstua BRL har vært veldig god. Dette gjør at hele gjennomføringen har gått som planlagt og alle parter er veldig fornøyd med jobben som er gjort.

Det ble totalt byttet ut 70 gammeldagse vippeporter med 70 stk. nye leddheiseporter. De nye portene går rett opp når man betjener dem, noe som gjør betjeningen enklere, samtidig som det er plassbesparende i front av garasjen med tanke på blant annet snømåking. Godt over halvparten av beboerne valgte en oppgradert løsning med fjernbetjent motor, noe som gjør det enkelt å åpne og lukke garasjeporten fra for eksempel bilen. Dette er en løsning mange har blitt kjempefornøyde med.

40 nye år

Rizwan avslutter med at han som leder for Garasjelaget er meget fornøyd med både produktet som Rosing har levert, og ikke minst selve gjennomføringen. Alt har gått etter planen utdyper han. Vi har vært fornøyd med Rosing i 40 år, og syns det er trygt å ha en leverandør med den erfaringen og forutsigbarheten vi har med Rosing.

Vi i Rosing er stolte av disse tilbakemeldingene, og takker Smedstua for tilliten, og gleder oss til 40 nye år.


Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo