rosing

Ny avtale med politiet

Politiets Fellestjenester har tildelt Rosings Industrier en rammekontrakt på levering av sperremateriell for de neste fire årene. Omfanget er utvidet med mulige leveranser til flere politidistrikt.


Avtalen med Politiets Fellestjenester (PFT) omfatter utleie og drift av sperremateriell ved arrangementer der politiet har behov for å avgrense områder. Slike oppdrag dreier seg om blant annet:

  • tildelingen av Nobels Fredspris
  • større statsbesøk
  • åpningen av Stortinget


Utvidet avtale med politiet

Rosings Industrier har utført slike oppgaver for PFT i Oslo-området i en årrekke. Nå er avtalen utvidet, slik at flere politidistrikt kan benytte seg av leieordningen. Kontrakten som trer i kraft 27. mars vil da omfatte politidistriktene Oslo, Øst, Sør-Øst og Innlandet.

Den har i tillegg to opsjoner:

  • Agder politidistrikt og flere særorganer kan tiltre avtalen.
  • I tillegg til mobile gjerdeløsninger, kan Rosing ved behov også sette opp blokader mot kjøretøy

Rosing har dermed fått fornyet tillit gjennom denne anbudsrunden.

Rask responstid på sperremateriell

Et oppdrag for politiet går ut på at våre montører frakter sperremateriell til det aktuelle området og setter det opp etter anvisning. I hovedsak er det snakk om planlagte oppgaver, der vi samarbeider om å etablere sperringer.

Avtalen har i tillegg krav til rask responstid på mer uventede hendelser. Det innebærer at vi må kunne stille med materiell og mannskap på kort tid, og av erfaring vet vi at det krever innsats til alle døgnets tider.

Avtalen trer i kraft 27. mars. PFT gjør avrop på avtalen ved behov og estimert verdi er 12 MNOK.

Fakta PFT

  • Politiets fellestjenester (PFT) er politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter som gir norsk politi verktøy til å forebygge og bekjempe kriminalitet.
  • PFT leverer tjenester innenfor områdene materiell og logistikk, eiendom, anskaffelser og juridiske tjenester, lønn, regnskap og kommunikasjon.

Kilde: PFT

Ta gjerne kontakt med våre fagressurser for å diskutere løsninger for din virksomhet.

Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo