rosing

Klatresikkert gjerde

Rosings har levert en kundetilpasset løsning for å hindre uvedkommende å komme inn på et område.

På oppdrag fra Oslo Byggentreprenør ble Rosings valgt til å levere klatresikker inngjerding for en kunde på Østlandet, kunden hadde ekstra behov for en sikker inngjerding. Utfordringen her var også at det gikk mye strømføringen i bakken, og vanlig gjerdestolper slått ned i bakken var derfor uaktuelt. Området som skulle gjerdes inn krevde ekstra sikkerhet i forhold til klatring. Løsningen ble dermed klatresikre elementgjerder montert på betongfundamenter, som delvis ble gravd ned i bakken. Løsningen gir oppdragsgiver et stabilt, sikkert og trygt gjerde for fremtiden.

Vi tok en prat med anleggsleder Mats Martinius Liland fra Oslo Byggentreprenør i etterkant av prosjektet, og spurte hva han syntes om løsningen, og samarbeidet med Rosings. Mats syntes jobben ble utført på en meget tilfredsstillende måte, og at dialogen og oppfølgningen underveis med Rosings hadde vært bra under hele prosjektet. Når det blir snakk om sluttresultatet synes Mats at løsningen med betongfundament og elementgjerde fra Rosings ble meget bra, sikkerheten og kvaliteten er godt ivaretatt, samtidig som det estetiske ble veldig bra.

Vi takker Oslo Byggentreprenør for tilliten og godt samarbeid, og ser frem til flere felles prosjekter i fremtiden

Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo