rosing

Foldeporter

Foldeporten er med sin enkle konstruksjon med få slitedeler den porttypen som tåler de største belastningene enten det er snakk om åpningssykluser eller røft bruksmiljø med mye tung transport. Det er ikke uten grunn at dette har vært førstevalg for landbruk og maskinentreprenører, i mange tiår. Portens ekstremt solide rammekonstruksjon gjør den meget godt egnet til bygg hvor stor bruksstyrke er viktigere enn lav U-verdi.

Design Line

Portbladet leveres rammebygget i stålprofiler som etter produksjon blir helgalvanisert med et solid sjikt av varmgalvanisering. Modellen Design Line er et portkonsept der valgfriheten i inndeling av felter, materialvalg og farger er nærmest ubegrenset.

En sterk port som
tåler stor belastning

Rammebygget
i stålprofiler

Valgfriheten
i inndeling av felter

Kan leveres med
ulike typer motorisering

Standard

Portbladet leveres rammebygget i stålprofiler som etter produksjon blir helgalvanisert med et solid sjikt av varmgalvanisering. Porten isoleres med 40/60 mm. mineralull i fyllingene, og kles med innv. og utv. med en solid stålplate, eller isolerglass.

Helgalvanisert og
varmgalvanisert i sjikt

Rammebygget
i stålprofiler

Isoleres med mineralull,
stål og isolerglass

Kan leveres med
ulik motorisering

Termo 45/65

Porten isoleres med 40/60 mm. mineralull i fyllingene samt et 15 mm. kuldebrytende lag som gir U-verdi ned mot 1,1 W/m2 c, målt på en port 4x4 m. I tillegg kles den innvendig og utvendig med en solid stålplate, eller isolerglass D4/18.

Tåler de største
belastninger

Rammebygget
i stålprofiler

Ekstremt god
isolering

Kan leveres med
ulik motorisering

Motorisering

Alle våre 4 delte foldeporter kan leveres med ulike typer motoriseringsløsninger, som velges ut fra tilgjengelig plass over eller på siden av porten. Den avansert styring leveres i en solid stålkapsling med betjeningstablå i tillegg til klemlist.

Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo