rosing
Rosing

Driftsikre porter for byggeplassen

Vertikalport

Vertikalporter er plassbesparende, og løftes opp i luften, den utstyrt med hydraulisk åpner. Kan leveres i forskjellig utforming, og som enkel eller dobbel port.

Rotasjonsgrind

Rotasjonsgrind eller rondell, er porter som man går igjennom, og som sammen med et adgangssystem ha kontroll på hvor mange, og hvem som går ut og inn av et område. Kan leveres frittstående eller i container.

Skyveport

Skyporter er driftsikre og kan dekke store åpninger. Finnes i mange varianter og utforminger. Skyveporter kan leveres både som manuelle og automatiske porter.

Fløyport

Fløyportene er den orginale porten inn til et område. Enkel og rimelig i galvarnisert eller lakkert utførelse. Finnes i manuell og automatisk versjon, og som en- eller to-fløyet port.

Porter / Grinder

Har du behov for andre porter eller løsninger, ta kontakt. Vi hjelper deg!

Gangport

Gangporter er enkle porter for å kunne gå ut og inn av et lukket område

Snakk med oss om mulighetene

Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo