rosing
Rosing

Adgangskontroll for byggeplasser

Med adgangskontroll sikrer du dine verdier på byggeplassen ved å holde uvedkommende ute. Alt du behøver for å få kontroll på hvem som oppholder seg hvor og når på byggeplassen er HMS kortleser på rotasjonsport, kjøreport, og dørlås til brakker. Alle produktene er integrert i webtjenesten Ease der du administrer og styrer hvem som har adgang hvor og når. I tillegg til autentisering med HMS kort, kan man også ha styring av porter med gsm eller radiosender.

Rosings leverer sammen med Infobric en enkel og trygg løsning for mannskapsregistrering, som gjør imøtekommer den nye byggherreforskriften §15.

Adgangskontroll

Bruk HMS kortet som adgangskort knyttet mot web basert database i sanntid

Snakk med oss om mulighetene

Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo