rosing

Slik utvikler vi bærekraftige løsninger for områdesikring

Løsninger for sikring av områder, eiendommer og bygninger blir stadig mer avanserte, med økt samspill mellom mekanikk og elektronikk. Samtidig øker kravene til kvalitet og holdbarhet. Det setter krav til leverandøren om å holde seg oppdatert på både kompetanse og utviklingen i markedet.

Dette handler litt om hvorfor vi tok turen til Tyskland i vinter. Detaljene om det besøket kommer vi tilbake til. Innledningsvis handler dette om å være i stand til å levere bærekraftige løsninger. Det vil si gjerde, grind, port og bom som:

  • dekker behovene
  • har nødvendig kvalitet
  • installeres på riktig måte
  • følges opp med tilpasset service og vedlikehold

Samlet sett gir dette nødvendig sikring i hele installasjonens levetid, med et forutsigbart budsjett.


Mangler kompetanse på sikkerhetsløsninger

Ikke sjelden opplever vi å måtte «rykke ut» til en virksomhet der en nyinstallert løsning ikke fungerer som den skal. En gjentakende årsak er at den opprinnelige leverandøren ikke har fulgt produsentens anvisninger for installasjon eller FDV-dokumentasjon for nødvendig ettersyn.

Dette gjelder gjerne port- og grindløsninger, som ofte skal samkjøres med et eksisterende adgangskontrollsystem. Innkjøringen til bedriften kan være så velstelt og tilrettelagt som bare det. Det hjelper lite hvis kjøretøy, ansatte og besøkende ikke slipper gjennom.

Dette skjer av flere årsaker:

  • Budsjett
  • Kvalitet
  • Kompetanse

Alle leverandører vet at kunden er opptatt av pris. Lav pris øker sjansen for å sikre seg et oppdrag. Dette henger sammen med kvaliteten. Lav pris innebærer at leverandøren må satse på rimeligere produkter.


Kunnskap og levetid på områdesikring henger sammen

Kompetanse er også et vesentlig forhold. Selv om kvaliteten på produktene er høye, må leverandøren ha kunnskap om dem og hvordan de henger sammen og spiller sammen i ulike løsninger. Det samme gjelder kunnskap om hvilke kvaliteter som er nødvendig i et værhardt område eller for at ønskede funksjoner faktisk skal virke.

Hvis disse forutsetningene ikke er på plass, kan løsningen du har bestilt få en altfor kort levetid. Og denne tiden vil kunne være preget av stadige avbrudd og utbedringer, før det hele i verste fall må skiftes ut. Det er ikke en bærekraftig investering. 


Perimeter Protection i Tyskland

Her er vi ved kjernen av årsaken til vinterens faglige utflukt sørover: Et knippe av medarbeiderne hos Rosings besøkte fag- og salgsmessen Perimeter Protection i Nürnberg. Dette er den største samlingsplassen i Europa for vår bransje.

Blant nærmere 200 utstillere og snaut 5400 deltakere kunne vi hente inspirasjon, oppdatere oss på utvikling og trender, samle kunnskap, møte potensielle underleverandører og treffe igjen eksisterende samarbeidspartnere.

Blant utviklingstrekkene vi fanget opp, er en stadig mer kompleks samhandling mellom mekaniske og elektroniske løsninger, som mellom grind og port opp mot alarmanlegg og adgangskontrollsystem. Ingen uventet utvikling, men her fikk vi bekreftet våre antakelser og en mer detaljert innsikt i hva det vil kreve av oss i tiden fremover.


Opplæring av medarbeidere om nye sikringsløsninger

Et slikt møtepunkt gir oss nødvendig ny og oppdatert kunnskap og kontakt med fagmiljøer. Det avdekker også områder hvor vi mangler kompetanse, og som vi må gjøre noe med.

På messen hadde vi et møte med en leverandør som fristet med løsninger vi absolutt ser behovet for. Derfor skal to av våre medarbeidere på to dagers opplæring hos leverandøren for å få grundig kompetanse på funksjoner, installasjon og service.

Dybdekompetanse på bransjeområdene er en langsiktig strategi for at partnerne skal være trygge på leveranser og service. Dette utvikler du ikke over natten, men må bygges opp over tid. Det er en av grunnene til at vi er godkjent lærebedrift. Hvert år tar vi inn opp til to lærlinger for å nettopp å bygge opp deres kompetanse.

Med en slik strategi for hele virksomheten, sikrer vi kvalitet og kompetanse ved både befaring, installasjon og drift. Da vil begge parter være trygge på at løsningen dekker oppdragsgivers behov, fungerer som forventet over tid og dermed er en bærekraftig investering.

Ta gjerne kontakt med våre fagressurser for å diskutere løsninger for din virksomhet.

Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo