rosing

Områdesikring – du skal alltid ligge i forkant

Vi skal snakke om gjerder og områdesikring, men la oss starte med en mer filosofisk og grunnleggende tilnærming. Menneskets behov for sikkerhet og trygghet er eksistensiell. Å beskytte de verdiene du setter høyt er helt sentralt for å bygge trygghet. Hvordan gjør du så det?

Som virksomhetsleder eller ansvarlig for sikkerheten i en bedrift så er det tre helt sentrale spørsmål du skal stille deg:

  1. Hva er sikkerhet for meg og for vår bedrift?
  2. Hvordan oppnår jeg sikkerhet og trygge rammer?
  3. Hvordan vet jeg at jeg har trygghet og ivaretatt sikkerheten?

Svaret på spørsmål nummer én er egentlig betegnelse av en tilstand. Sikkerhet for deg og virksomheten er fravær av uønskede hendelser, frykt og fare. Denne tilstanden er ikke konstant og vil variere over tid. Samfunnet utvikler seg, og nye trusler oppstår – andre blir svakere. Dette er svingninger du hele tiden skal ta hensyn til og følge med på.

Gjøre gode risikovurderinger

Din virksomhet har garantert gjort gode sikkerhetsvurderinger som er forankret i ledelsen. Det kan være alt fra å sikre seg mot cyberkriminalitet til å forhindre at uvedkommende kommer seg inn på området der dere holder til. Sikkerhet handler om å forebygge uønskede hendelser. Som ansvarlig for sikkerheten er dette ditt ansvar og du må ligge i forkant – hele tiden. Ikke gå for de enkle løsningene som sikrer deg akkurat i dag, men tenk fremover. Områdesikringen du velger i dag skal sikre dine verdier de neste 30 til 50 årene.

Gjerder, porter, pullerter og bommer

Ved å søke svar på spørsmål nummer to: «Hvordan oppnår jeg sikkerhet og trygge rammer», må det gjøres grundige vurderinger. Vi skal ta for oss behovet for å sikre virksomheten fysisk – altså ved såkalt områdesikring. Da snakker vi om gjerder, porter, pullerter, bommer og generell adgangskontroll. Mulighetene er mange, og de må ta utgangspunkt i en risikovurdering. Er dere utsatt for tyveri og hærverk, eller skal dere beskytte folk mot å komme i kontakt med farlige maskiner, strømførende redskaper eller annet? 

Du må gjøre en sårbarhetsvurdering og kalkulere sannsynligheten for tilsiktede handlinger eller uhell. Summen av disse vurderingene gir deg svar på hva slags tiltak som må iverksettes for å ivareta sikkerheten av området.


Sikring av verdier

Deretter vil det være fornuftig å diskutere sikringstiltakene med virksomhetens forsikringsselskap. Det er ofte store verdier som skal sikres, og det kan ha betydning for en eventuell erstatning dersom sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt dersom noe skulle skje. 

Ofte vil det stilles krav til adgangskontroll på området og dokumentasjon over hvem som befinner seg på anlegget eller i bygget. Det skal heller ikke oppstå huller i områdesikringen – bokstavelig talt. Du må altså velge en løsning for gjerder og porter som sikrer hver centimeter av området. I tillegg må det være solide løsninger tilpasset risikovurderingene som ligger til grunn. Det vil gi svar på om det er et lavt flettverksgjerde eller et høyt og solid panelgjerde som er løsningen du trenger. 


La områdesikringen gjenspeile virksomheten

Deretter kommer det visuelle uttrykket i spill. Ønsker du ikke at din virksomhet skal fremstå i et godt lys? Derfor skal du velge områdesikring som underbygger deres image som solid og til å stole på. Kanskje er det farger som går igjen i bedriftens profil som også kan gjenspeile seg i porten eller langs tomtegrensen på et forseggjort panelgjerde eller et industrigjerde tilpasset deres spesielle behov?

Estetikk er blitt et viktig kriterium for valg av områdesikring. Holder dere til i et bymiljø er diskresjon et nøkkelord. Alt handler om å skape en ramme av trygghet og ikke bygge en mur rundt oss som bare er med på å øke usikkerheten. 

I en artikkel på proak.no betegnes sikkerhetsarbeid som en evigvarende prosess av handlinger og mottiltak. Det finnes ingen enkle løsninger, og alle virksomheter er unike i sine forutsetninger og muligheter. Det som imidlertid er sikkert er at om du tilnærmer deg problemstillingen både teoretisk og praktisk, vil sjansene dine for å lykkes øke. Det hjelper vi deg gjerne med her hos Rosing. 

Snakk med oss om mulighetene. Vi finner en løsning som passer for deg.

Kontakt oss her


Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo