rosing

Derfor er det smart med en statusbefaring på sikring av eiendommen

Et nedslitt gjerde, en ustabil grind eller ulyd i en port kan være tegn på at det er behov for vedlikehold og oppgradering flere steder på næringsområdet. Befaring med en spesialist bidrar til å avdekke svakheter og forebygge uforutsette kostnader.

Gjerdet rundt virksomheten er utsatt for kontinuerlig slitasje. Naturkreftene tærer på, og langs trafikkerte veier kan aktiviteter som snøbrøyting og påkjørsler for alvor redusere funksjonen. I tillegg gir det dårlig inntrykk når ståltråden i et flettverksgjerde løsner, nettingen henger eller en stolpe er bøyd.

Og ikke minst gir det en følelse av redusert trygghet når uvedkommende enkelt kan løfte opp gjerdet og ta seg inn.


Utskifting eller utbedring av gjerdet

I en slik situasjon kan du be om en befaring av en fagkyndig. Han eller hun vil kunne se helheten i sikringen av eiendommen og gi råd om tiltak. Det er ikke sikkert det teknisk sett er behov for å skifte ut hele gjerdet, men at det er tilstrekkelig med en renovering og delvis utskifting.

Dette avhenger også av ønsket sikkerhetsnivå og hvilke budsjetter du har til rådighet. Dersom det er behov for å planlegge en oppgradering med tanke på finansiering, vil det ofte være forsvarlig med en oppussing i første omgang.

For ordens skyld: En faglig gjennomgang som dette vil hos en etablert leverandør være kostnadsfritt.


Innkjøringsmiljøet

En befaring kan med fordel omfatte alle relevante installasjoner for å få en kartlegging av det totale behovet for utbedringer eller oppgraderinger. Et typisk oversett punkt er innkjøringsmiljøet, som ofte har høy trafikk og dermed er utsatt for stor belastning.

Skaper den gamle manuelle grinden med hengelås unødvendig treghet i inn- og utkjøringen? Etter noen års drift vil en grind, uansett type, bli mekanisk sliten. En automatisert skyvegrind med motorisert drift kan vise seg å gi en mer effektiv avvikling. Det skader heller ikke å vurdere om en slik løsning står mer i stil med det inntrykket eiendomsselskapet ønsker å gi av sin virksomhet.

Treg trafikkavvikling bidrar ikke i positiv retning hvis du tar å deg markedsføringsbrillene. Effektive dager er viktig for leietakerne.

Et innkjøringsmiljø kan være et hinder på grunn av lite gjennomtenkt planlegging fra start. Detaljer som trang innkjøring med snau svingradius for vogntog skaper mer enn irritasjon hos sjåføren. En litt upresis manøvrering river fort ned en stolpe og forårsaker enda tregere trafikkavvikling og uforutsette kostnader.

Les mer: Har du kontroll på trafikken inn og ut av virksomheten?


Porter i næringsbygget

Hyppige driftsstopp og selv mindre ulyder er tegn på at portene i bygget trenger ettersyn. Spesielt en leddheisport består av en rekke komponenter som må være i teknisk god stand for at de skal fungere sammen og utføre portens funksjon.

Vær og vind jobber hardt for å slite på en slik installasjon, og stadig åpning og lukking medfører slitasje. Den vanligste utfordringen er de små trinsene som porten ruller i. Misforhold her blir som et tog på skinner med solslyng på en varm sommerdag: Vær forberedt på at ting kan gå galt.

Løftewirene er annet svakt punkt. Hvis de får lov til å slites, kan porten falle ned og påføre skader på mennesker og materiell.


Serviceavtale på eiendomsdriften er forebyggende 

En faglig befaring avdekker behov for vedlikehold, utskifting og oppgraderinger av gjerder, grinder og porter. Parallelt med slike tiltak er det smart å planlegge driften i form av en serviceavtale om drift og vedlikehold av slike installasjoner.

Det vil bidra til å forebygge

  • feilfunksjoner
  • driftsstopp
  • uforutsette kostnader
  • skader
  • innbrudd og tyveri

I praksis betyr det jevnlig ettersyn, men også døgnkontinuerlig utrykning ved behov.


Modulære vegger kan flyttes

Selve løsningen går ut på montering av modulære industrivegger som senere kan demonteres og flyttes i takt med endrede behov. Disse veggene bør ikke være tette helt opp til himlingen, men ha en åpen spalte i toppen.

På den måten får vi spredt lys, luft, ventilasjon og sprinkleranlegg. Det er spesielt viktig hvis det er snakk om serverrom.

Med slike vegger ivaretas redusert innsyn i hverandres arealer, samtidig som sentrale deler av infrastrukturen vil være på plass.

Her ser vi at det er avgjørende med bevisste valg av løsninger: Hvis du setter opp tette vegger fra gulv til tak, og det oppstår brann, så fungerer ikke sprinkler-anlegget. I stedet vil vannet kun treffe et avgrenset område – kanskje ikke en gang der det faktisk brenner. Jeg kjenner til konkrete tilfeller av dette.


Se flere detaljer om seksjonering av lokaler og ta gjerne kontakt med våre fagressurser for å diskutere løsninger for din virksomhet.


Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo