rosing

Effektiv bruk av arealer med industrivegger i næringsbygg

Hvordan skal du frigjøre plass til sykkelparkering i en stappfull parkeringskjeller eller skaffe lagringsplass til seks nye virksomheter i bygget? Smart og effektiv utnyttelse av tilgjengelig areal er et fag i seg selv, med modulære industrivegger som en etablert løsning.

Sykkelparkering er et relevant tema i mange næringsbygg. Stadig flere velger å tråkke til jobb, og spesielt de elektriske syklene har en prislapp som krever at fremkomstmiddelet har sikker oppbevaring gjennom arbeidsdagen.


Sykler i konflikt med bilparkering

Hvis eiendomsavdelingen får tydelige krav fra leietakerne om behov for sykkelparkering, er det gjerne en utfordring med at det aktuelle arealet allerede er brukt til bilparkering. Her kommer du ikke utenom en klar beslutning om å redusere denne parkeringskapasiteten.

Og dette er ofte en ønsket policy. Nylig etablerte vi en sykkelparkering ved et sykehus. Bakgrunnen var et tydelig krav fra ledelsen om at det skulle frigjøres plass til dette formålet.


Prefabrikkerte industrivegger

Med et avsatt areal til tohjulsparkering, kan du få plass til overraskende mange sykler ved å planlegge utnyttelse av plassen. Ta gjerne kontakt med en leverandør som spesialiserer seg på dette.

I praksis er det snakk om å montere prefabrikkerte industrivegger, en form for solide modulbaserte lettvegger, samt en bred nok dør med sikker avlåsing.

Låsen kan integreres i et eksisterende adgangskontrollsystem, slik at syklistene låser seg inn med sitt vante adgangskort.


Planlegg riktig areal

Inne i sykkelparkeringen er det lurt bokstavelig talt å ta høyde for at ulike sykler kan parkeres på ulike måter:

  • En helt vanlig sykkel veier rundt 7 kg og er lett å plassere i et stativ et stykke opp på veggen. Det frigjør gulvplass.
  • En elsykkel veier rundt 25 kg og må få stå lavt fordi det krever litt for mye å skulle løfte den opp på et veggstativ.
  • Større sykler som en fatbike eller lastesykkel er plasskrevende og må kunne parkeres ved siden av de vanlige sykkelstativene.


Flere leietakere med behov for lagringsplass

I et bygg som tidligere huset én stor aktør, blir ny fordeling av arealene gjerne en aktuell problemstilling etter hvert som lokalene leies av flere og mindre leietakere. Alle trenger plass til lagring, og du vil nok merke at den enkelte bedrift vil kjempe for størst mulig plass og lettest mulig adkomst.

Utfordringen er å fordele plassen i eksempelvis et kjellerlokale på en hensiktsmessig måte. Løsningen er å hyre en spesialist til å ta en befaring.

På den måten får du skissert et forslag, der det er fokus på å ha minst mulig gang-areal og mest mulig effektiv lagringsplass.


Modulære vegger kan flyttes

Selve løsningen går ut på montering av modulære industrivegger som senere kan demonteres og flyttes i takt med endrede behov. Disse veggene bør ikke være tette helt opp til himlingen, men ha en åpen spalte i toppen.

På den måten får vi spredt lys, luft, ventilasjon og sprinkleranlegg. Det er spesielt viktig hvis det er snakk om serverrom.

Med slike vegger ivaretas redusert innsyn i hverandres arealer, samtidig som sentrale deler av infrastrukturen vil være på plass.

Her ser vi at det er avgjørende med bevisste valg av løsninger: Hvis du setter opp tette vegger fra gulv til tak, og det oppstår brann, så fungerer ikke sprinkler-anlegget. I stedet vil vannet kun treffe et avgrenset område – kanskje ikke en gang der det faktisk brenner. Jeg kjenner til konkrete tilfeller av dette.


Sikkerhet i lagerlokaler

Sikkerheten må håndteres i tråd med kravene til hver leietaker. Noen er tilfreds med en enkel hengelås eller en mekanisk systemlås. Andre ønsker et enklere adgangskontrollsystem i form av et elektrisk sluttstykke med kodelås og en bryter på innsiden for å komme seg ut.

En virksomhet med høyere krav eller som skal innfri sikkerhetskrav på vegne av tredjepart, vil etterspørre integrasjon av den elektroniske låsen med adgangskontrollsystemet i resten av bygget. Dette er aktuelt for blant annet å kunne få varsling hvis dører står åpne.

Da monterer leverandøren elektriske sluttstykker i dørene og legger til rette for strøm. Byggets samarbeidspartner på adgangskontroll integrerer dette inn i det eksisterende anlegget.


Samarbeidspartner på industrivegger

Oppsummert er det klokt å samarbeide med en profesjonell partner på slike oppgaver. Det er ganske mange valgmuligheter, og partneren bruker mye tid med deg for å avklare de rette behovene og løsningene. Denne prosessen vil også bidra til å gjøre deg mer bevisst på hva du faktisk trenger for å løse plass-utfordringene.


Se flere detaljer om seksjonering av lokaler og ta gjerne kontakt med våre fagressurser for å diskutere løsninger for din virksomhet.


Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo