rosing

Slik får du bedre bodplass i borettslaget

Hvordan skal du få plass til boder til alle leilighetene i et boligsameie i et bygg fra forrige århundreskifte? Plassen til oppbevaring i kjeller og loftsrom kan utnyttes langt bedre ved å oppgradere til moderne boder i stål. Da blir arealet likt fordelt på hver boenhet i borettslaget eller sameiet. Samtidig får både brannsikkerheten og luftkvaliteten et løft.

Bodplassen i et eldre leilighetsbygg kjennetegnes gjerne av hjemmesnekrede seksjoner med varierende kvalitet. Fordelingen av arealet mellom boenhetene kan nok også være litt tilfeldig, siden dette ble satt opp før byggtekniske krav var et tema.

Resultatet er ofte trange rom med dårlig belysning og en luftkvalitet som er langt fra ideell for oppbevaring av eksempelvis kofferter, klær og telt.

En annen problemstilling er loftsrom som bare er et kaos eller ikke brukt i det hele tatt fordi plassutnyttelsen ikke er satt i system.


Krav til fem kvadratmeter lagringsplass

I begge tilfeller kan situasjonen bli langt bedre ved hjelp av boder satt sammen av stålseksjoner.

En slik bodløsning tar utgangspunkt i kravene i Byggteknisk forskrift om at hver boenhet skal ha minst fem kvadratmeter tilgjengelig lagringsplass til sykler, sportsutstyr, barnevogner og liknende. For leiligheter under 50 kvadratmeter er kravet 2,5 kvadratmeter til lagring.

Noen detaljer for deg som har sansen for det tekniske:

Stammen i bodene er stålstendere montert i u-profiler som er festet i gulv og himling/tak. Det gir en solid ramme for vegger og dører.

Vegger leveres i pre-galvanisert stål, med veggflate i enten netting eller tette plater.  I tette boder bør du ha et parti med nettingseksjoner i toppen for bedre fordeling av lys og luft.


Åpne vegger eller hindre innsyn

Noen velger vegger av nettingseksjoner hele veien. Det handler om i hvilken grad man ønsker å hindre innsyn eller ikke.

Døren til hver bod er i utgangspunktet en enkel plate-konstruksjon som sikres med en robust hengelås. Det er mulig å velge en forsterket dørtype som også kan sikres med mer solide låskasser.

Når en slik bodløsning skal på plass, blir rommet først grundig målt opp for at fagfolkene skal kunne planlegge og tegne løsningen. Deretter blir de enkelte seksjonene produsert på fabrikk før de fraktes til det aktuelle leilighetsbygget for montering.


Renovering av hele rommet

Et sentralt spørsmål er når det er mest optimalt å foreta en slik oppgradering.

Med et ubrukt eller småkaotisk loftsrom, er det ingen anbefalinger. Med mye skrot og usystematisk lagring, vil det være smart med en ryddedugnad. Fagfolkene trenger jo et tomt areal å måle opp.

Med eksisterende kjellerboder i bruk, bør beboerne være enige om en helrenovering. Alt som er oppbevart må flyttes til annen midlertidig lagring. De gamle kjellerbodene må rives, og her vil budsjettet se bedre ut hvis dere tar en dugnad på dette. Samtidig kan det være en idé å friske opp vegger og tak med litt maling. Kanskje er det ønskelig med avrettingsmasse på gulvet og et solid lag med epoksy?


Skjeve gulv og vegger

Når alt er klart for leverandøren, må dere være forberedt på at ting tar noe tid. God planlegging er mer enn halve jobben, spesielt i eldre bygårder med gamle skjeve gulv og vegger som for lengst har kommet ut av lodd.

Deretter er det en ganske rett frem oppgave, med produksjon og montering.


Lønnsomt med nye boder

Hva er så gevinstene av en slik investering? En oppgradering av lagringsbodene gir:

  • mer lik fordeling av arealet mellom boenhetene
  • økt brannsikkerhet når skilleveggene av tre blir fjernet
  • bedre lys og ventilasjon når bodene får mer åpne vegger mot taket
  • økt sikkerhet hvis man velger forsterkede dører med mer solide låser
  • grunnlag for å kunne se en verdiøkning på eiendomsmassen


Se flere detaljer om seksjonering av lokaler og ta gjerne kontakt med våre fagressurser for å diskutere løsninger for din virksomhet.

Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo