rosing

Han tar pulsen på bedriftenes behov for fysisk og digital sikring

Nyansatt prosjektsjef Tony Christensen hos Rosings Industrier ser at norske virksomheter opplever et økende behov for sikring. Etterspørselen gjelder både fysisk og virtuell sikkerhet, og det gjelder å se sammenhengen mellom disse.


Etter tre tiår i byggebransjen har Tony skiftet beite og tatt fatt hos Rosings fra årsskiftet.

– I byggebransjen har jeg bygget opp lang og variert erfaring med å lede boligprosjekter fra befaring til byggestart og eiers overtakelse, forklarer han.

Det var nettopp denne erfaringen Rosings så etter i sin nye prosjektsjef.

– Han har et overordnet ansvar for alle prosjektene vi er engasjert i, og da trenger vi en med fartstid som prosjektleder i bygg og anlegg, sier daglig leder Morten Oskarsen hos Rosings Industrier. I praksis handler dette om å følge opp den enkelte prosjektleder og kvalitetssikre rutiner og metoder rundt installasjoner og serviceoppdrag på grinder, porter og sikring av byggeplasser, eiendom og industriområder.

– Vi ønsker jo å bli stadig bedre på våre leveranser, og da er det smart at noen følger med og kommer med innspill til forbedring, sier Morten.

Strategisk partner på områdesikring

For at innspillene skal være mest mulig relevante, må prosjektsjefen ha grundig kjennskap til og innsikt i bransjene som Rosing er engasjert i. 

– Derfor ønsker jeg å være en strategisk partner for både eksisterende og potensielle oppdragsgivere, sier Tony.

Da er metoden å ha dialog med virksomhetene om hvordan de opplever egne behov for sikkerhet.

– Nå ser vi et tydelig bilde der omfanget av trusler øker, og flere bedrifter vurderer tiltak for bedre sikring av bygninger og områder, sier prosjektsjefen.

Digital og fysisk sikkerhet henger sammen

Digitale innbrudd – hacking – har blitt stadig mer omfattende. I alle fall velger flere å snakke høyt om at de blir utsatt for slike angrep.

– Det gjør det enda mer aktuelt å se på fysisk og digital sikring i en sammenheng, der man vurderer sikkerheten rundt både bygningsmasse, infrastruktur og datakommunikasjon, påpeker Tony.

Derfor er han opptatt av å være en sparringspartner med aktuelle virksomheter, slik at man sammen kan vurdere behov for tiltak og komme frem til relevante løsninger.

– Det handler om blant annet å avklare hva slags verdier som skal sikres. Selv om en virksomhet i hovedsak forvalter digitale ressurser, betyr ikke det at man kan se bort fra den fysiske sikringen. Svakheter på det området kan gjøre tilgangen til virtuelle verdier enklere for uvedkommende, illustrerer prosjektsjefen.

Sikring av ambassader og private bedrifter

I denne delen av jobben har han dialog med et spekter av aktører, som private bedrifter, forsvaret, politiet og kommuner. Det kommer også henvendelser fra ambassader som føler behov for å vurdere om sikkerhetstiltakene bør oppgraderes.

– Fellesnevneren er å sparre med oppdragsgiverne, slik at vi sammen avdekker behovene. På den måten kan vi anbefale relevante løsninger, sier Christensen

Midt i dette alvoret legger ikke Tony skjul på at han rent faglig gleder seg over oppgavene i sin nye rolle.

– Jeg føler at jeg fremdeles har mye å lære. Når vi ser all den kompetansen som finnes her hos Rosings, ligger alt til rette for at jeg kan utvikle meg videre, sier den nye prosjektsjefen.

Ta gjerne kontakt med ham eller andre av våre fagressurser for å diskutere løsninger for din virksomhet.

Hovedkontor: Industriveien 20, 1481 Hagan. Telefon: 67 06 45 00

Power by Plyo